Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 24 từ ngày 08/6/2019 đến ngày 13/6/2019


Lịch công tác tuần 24 từ ngày 08/6/2019 đến ngày 13/6/2019


          BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 24
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 13/6/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

08/6

S

7h30

Giao ban Tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

14h00

Trao đổi về một số đề tài NCKH

Tập thể lãnh đạo nhà trường và toàn thể Tiến sĩ của trường

Hiệu trưởng

Phòng họp

15h00

Trao kinh phí hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong đợt dịch Covid-19

Đại diện Đảng ủy, BGH, CĐCS, Đoàn TN, Trưởng các đơn vị (Đào tạo, TTĐNTT&HTSV), CVHT các lớp có liên quan (không có giờ giảng), Đại diện BCS, BCH Chi đoàn các lớp (không có giờ học)

Phòng Đào tạo

Phòng Hội thảo

 

 

 

 

 

Thứ ba

09/6

S

9h00

Triển khai kế hoạch biên soạn bài giảng song ngữ

BGH (Thầy Tuyên, Thầy Vũ); TP (Đào tạo, KH&CN); Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trưởng Bộ môn (TACB, TACN)

TP.KHCN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

10/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

11/6

S

8h00

Dự Đại hội Đảng bộ Quận Thanh Khê (Từ 11/6 - 13/6/2020)

Đ/c Vũ, Đ/c Sang, Đ/c Sơn

 

Tại UBND Quận Thanh Khê

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

12/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

13/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cán bộ viên chức thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm hoàn thành bản tự nhận xét đánh giá gửi về Phòng TCHC trước ngày 11/6/2020.
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.