Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 23 từ ngày 01/6/2020 đến ngày 06/6/2020


Lịch công tác tuần 23 từ ngày 01/6/2020 đến ngày 06/6/2020


         BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 23
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 06/6/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

01/6

S

7h30

Giao ban Tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

16h00

Hội nghị công tác tự vệ năm 2020

Cán bộ, chiến sĩ LLTV nhà trường

BCHQS (Đ/c Dũng)

Phòng họp

Thứ ba

02/6

S

7h30

Họp BCH Đảng bộ thường kỳ tháng 6/2020

BCH Đảng bộ & khách mời

TV Đảng ủy

Phòng họp

C

14h30

Thẩm định CTMH: Tổng quan kinh doanh TM, Nghiệp vụ bao bì và kho hàng

TVHĐ thẩm định, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn QL môn học, chủ biên CTĐT, CTMH

Phòng KHCN

Phòng họp

Thứ tư

03/6

S

7h30

Giao ban công tác chính quyền tháng 6/2020

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

9h30

Thẩm định bài giảng: THCN Kinh doanh XNK

Theo QĐ số 105/QĐ-CĐTM ngày 24/4/2020 & giảng viên biên soạn

Phòng KHCN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

04/6

S

8h35

Tổ chức sinh nhật tháng 6 cho CBVC, NLĐ

Đại diện BGH, CĐCS, CBVC & Trưởng các đơn vị có liên quan

Ban Nữ công & Phòng TCHC

Phòng họp

9h00

Thẩm định các CTMH: Quản trị chuỗi cung ứng (ngành Logistics); Nghiệp vụ mua & Vận chuyển hàng hóa (ngành kinh doanh TM);  Nghiệp vụ bán hàng & tổ chức lực lượng bán hàng (ngành kinh doanh TM)

TVHĐ thẩm định, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn QL môn học, chủ biên CTĐT, CTMH

Phòng KHCN

Phòng họp

C

14h00

Thẩm định các bài giảng: THCN Kế toán DN; THCN Quản trị dịch vụ DL&LH (lần 2)

Theo QĐ số 105/QĐ-CĐTM ngày 24/4/2020 & giảng viên biên soạn

Phòng KHCN

Phòng họp

Thứ sáu

05/6

S

8h30

Thẩm định CTMH: Marketing trực tuyến; Thực hành chuyên ngành KDTM; Thực tập tốt nghiệp ngành KDTM

TVHĐ thẩm định, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn QL môn học, chủ biên CTĐT, CTMH

Phòng KHCN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

06/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.