Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 22 từ ngày 25/5/2020 đến ngày 30/5/2020


Lịch công tác tuần 22 từ ngày 25/5/2020 đến ngày 30/5/2020


        BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 22
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 30/5/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian Nội dung

Thành phần tham dự

Đ.vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

25/5

S

7h30

Giao ban Tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

26/5

S

8h00

Trao đổi về nội dung - NVTT số 7

Tập thể lãnh đạo (BTV-BGH)

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

27/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

28/5

S

8h30

Thẩm định CTMH: Thiết lập và phát triển hệ thống phân phối, Nghiệp vụ bán hàng và tổ chức lực lượng bán hàng, Xúc tiến thương mại

TVHĐ thẩm định, chủ biên CTĐT, chủ biên CTMH, Trưởng khoa, Trưởng BM quản lý môn học

Phòng KHCN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

29/5

S

8h30

Thẩm định CTMH: Thương phẩm học hàng hóa, Tiếng Anh ngành kinh doanh Thương mại

TVHĐ thẩm định, chủ biên CTĐT, chủ biên CTMH, Trưởng khoa, Trưởng BM quản lý môn học

Phòng KHCN

Phòng họp

C

14h00

Kiểm tra Chi bộ Đào tạo

Tổ kiểm tra Đảng ủy & Chi ủy Đào tạo

Tổ trưởng

Phòng họp

15h00

Kiểm tra Chi bộ Khoa TMDL

Tổ kiểm tra UBKT Đảng ủy & Chi ủy Chi bộ TMDL

Tổ trưởng

Phòng họp

Thứ bảy

30/5

 

 

 

 

 

 

C

14h00

Thẩm định bài giảng: THCN Kế toán DN

Theo QĐ số 105/QĐ-CĐTM ngày 24/4/2020 & giảng viên biên soạn

Phòng KHCN

Phòng họp

18h00

CĐCS tổ chức 01/6 cho con CBVC-NLĐ nhà trường

Con CBVC-NLĐ; Mời đại diện Đảng ủy, BGH, Đoàn TN & Trưởng các đơn vị

Công đoàn cơ sở

Sân nhà thực hành hoặc nhà GDTC (nếu trời mưa)
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.