Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 21 từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020


Lịch công tác tuần 21 từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020


       BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 21
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đ.vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

18/5

S

7h30

Giao ban Tập thể lãnh đạo

BGH, BTV Đảng ủy

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách (các Khoa, TP.TCKT, GĐ.TTĐTBD)

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

19/5

S

8h30

Làm việc với Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng

Thầy: Tuyên; Vũ, Sơn, Nhẫn, Hậu; Trường. Cô Linh (chủ nhiệm CLB khởi nghiệp SYB)

Trung tâm ĐN,TT&HTSV

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

20/5

S

9h00

Hội nghị CBCC bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng

BTV Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn TN, Trưởng, phó các đơn vị thuộc trường

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

9h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng

BTV Đảng ủy, BGH

Phòng TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

21/5

S

9h00

Họp thẩm định BG: THCN Marketing Thương mại

Theo QĐ số 105/QĐ-CĐTM ngày 24/4/2020 & giảng viên biên soạn

Phòng KHCN

Phòng họp

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

22/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

23/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 24/5

S

8h00

Hội thảo "Chuẩn hóa năng lực đội ngũ giảng viên trong GDNN"

BGH, toàn thể giảng viên, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể

Phòng KHCN

Phòng Hội thảo

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.