Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 20 từ ngày 11/5/2020 đến ngày 16/5/2020


Lịch công tác tuần 20 từ ngày 11/5/2020 đến ngày 16/5/2020


          BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 20
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 16/5/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đ.vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

11/5

S

7h30

Giao ban Tập thể lãnh đạo

BGH, BTV Đảng ủy

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách (các Khoa, TP.TCKT, GĐ.TTĐTBD)

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

12/5

S

7h30

Trao đổi về việc thi kết thúc môn học

BGH; TP: (Đào tạo; TT, KTĐBCL; KHCN) Trưởng, phó khoa (TMDL); Trưởng, phó bộ môn ( QTKS, QTNH, QTHDDL)

Thầy Tuyên

Phòng họp

9h00

Trao đổi biên soạn bài giảng song ngữ

BGH (Thầy Tuyên, Thầy Vũ); TP: (Đào tạo; KHCN); Trưởng các khoa; Trưởng Bộ môn (Tiếng Anh cơ bản; TACN)

BGH

Phòng họp

C

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh (lần 3)

Thành viên HĐTS 2020 (Theo QĐ 685/QĐ-CĐTM ngày 29/11/2019)

Thường trực HĐ

Phòng họp

Thứ tư

13/5

S

10h00

Hội nghị BCH Công đoàn cơ sở

BCH CĐCS & Khách mời

BTV CĐCS

Phòng họp

C

16h00

Tổng kết công tác Tự vệ năm 2019

Lực lượng tự vệ nhà trường

Thầy Vũ

Phòng họp

Thứ năm

14/5

S

8h00

Xét học bổng khuyến khích học tập HK I (2019 - 2020)

Hội đồng xét học bổng, chế độ chính sách

Thường trực HĐ

Phòng họp

8h30

Thẩm định CTMH: Thanh toán quốc tế, Giao nhận và vận chuyển hàng hóa, Nghiệp vụ kho bãi hàng hóa, Quản trị chuỗi cung ứng

Hội đồng nghiệm thu CTĐT Logistics và Trưởng Khoa, bộ môn quản lý học phần

Phòng KHCN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

15/5

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Thẩm định CTMH: Dịch vụ khách hàng, Nghiệp vụ hải quan, Thực hành chuyên ngành,Thực tập tốt nghiệp

Hội đồng nghiệm thu CTĐT Logistics và Trưởng Khoa, bộ môn quản lý học phần

Phòng KHCN

Phòng họp

Thứ bảy

16/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.