Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 19 từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020


Lịch công tác tuần 19 từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020


         BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 19
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

04/5

S

7h30

Giao ban Tập thể lãnh đạo

BGH, BTV Đảng ủy

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách (các Khoa, TP.TCKT, GĐ.TTĐTBD)

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

14h00

Họp BCH Đảng bộ thường kỳ tháng 5/2020

BCH Đảng bộ & khách mời

TV Đảng ủy

Phòng họp

 

 

 

 

 

Thứ ba

05/5

S

8h35

Tổ chức sinh nhật tháng 5 cho CBVC, NLĐ

Đại diện BGH, CĐCS, CBVC & Trưởng các đơn vị có liên quan

Ban Nữ công & Phòng TCHC

Phòng họp

C

14h00

Giao ban công tác chính quyền tháng 5/2020

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

Thứ tư

06/5

S

8h00

Thống nhất nội dung thuộc NVTT số 7

Tập thể lãnh đạo (BGH, BTV Đảng ủy) và mời ông Lê Trần Thanh Hiếu

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

07/5

S

9h30

Họp thẩm định bài giảng: THCN Marketing Du lịch, THCN Marketing Thương mại

Theo QĐ số 105/QĐ-CĐTM ngày 24/4/2020 & giảng viên biên soạn

Phòng KHCN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

08/5

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Thẩm định CTMH: Logistics căn bản, Mô hình và hoạch định Logistics, Quản trị chuỗi cung ứng

Hội đồng nghiệm thu CTĐT Logistics, chủ biên CTĐT, chủ biên CTMH

Phòng KHCN

Phòng họp

Thứ bảy

09/5

S

8h00

Thẩm định CTMH: Tin học ứng dụng trong Logistics; Tiếng Anh ngành Logistics 1, 2

Hội đồng nghiệm thu CTĐT Logistics, chủ biên CTĐT, chủ biên CTMH

Phòng KHCN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.