Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 07 từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020


Lịch công tác tuần 07 từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020


   BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 07
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

10/02

S

8h00

Giao ban Tập thể lãnh đạo trường

Ban Thường vụ - Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp BGH

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên, Trưởng các đ/vị phụ trách & Trưởng các đơn vị: KH&CN, TT ĐNTT&HTSV, TT KT&ĐBCL

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

14h00

Hội nghị BTV Đảng ủy (lần 1) theo kế hoạch số 08 (bước 1)

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

Phòng họp BGH

16h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2)

BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn trường

TV, Đảng vụ

Phòng họp

Thứ ba

11/02

S

8h00

Hội nghị BCH Đảng bộ (lần 1) bước 3

BCH Đảng bộ

TV, Đảng vụ

Phòng họp

 

10h00

Hội nghị BTV Đảng ủy (lần 2) bước 4

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

Phòng họp BGH

C

14h00

Hội nghị BCH Đảng bộ (lần 2) bước 5

BCH Đảng bộ

TV, Đảng vụ

Phòng họp

Thứ tư

12/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

13/02

S

8h00

Trao đổi việc thực hiện tổ chức một buổi giảng

BGH; Trưởng, phó (Khoa, Bộ môn). TP, Phó phòng (Đào tạo, KHCN, TT,KT&ĐBCL)

TP.Đào tạo

Phòng Hội thảo

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

14/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

15/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.