Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 03 từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020


Lịch công tác tuần 03 từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020


    BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 03
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020

 

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

13/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

14/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

15/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

16/01

S

9h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch (theo KH 775/CĐTM-TCHC)

BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu

P.TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

17/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

18/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 19/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.