Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 50 từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019


Lịch công tác tuần 50 từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019


     BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 50
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

09/12

S

7h30

Giao ban Tập thể lãnh đạo trường

Ban Thường vụ - Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp BGH

8h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

10/12

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

11/12

S

 

 

 

 

 

8h00

Họp Ban truyền thông tuyển sinh 2020

Ban truyền thông và thành phần được mời

Trưởng ban

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

12/12

S

8h00

Họp thẩm định bài giảng chung : Marketing bán lẻ, Marketing KH tổ chức

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

13/12

S

 

 

 

 

 

8h00

Làm việc với tổ chức tín dụng ADB

Ban Giám hiệu; TP: TCKT, QTCSVC

Hiệu trưởng

Phòng họp BGH

8h30

Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong tình hình hiện nay

Đại diện BGH, HSSV (theo danh sách thông báo)

Phòng Đào tạo, Bộ Công An

Phòng Hội thảo

C

14h00

Họp thẩm định bài giảng chung : Quản trị chế biến món ăn

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

16h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) về thành lập Hội đồng trường

BGH, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn trường, TP.TCHC

Bí thư – Hiệu trưởng

Phòng họp

Thứ bảy

14/12

S

8h00

Đối thoại giữa SV và Hiệu trưởng nhà trường

Theo kế hoạch số 511/KH-CĐTM ngày 16/9/2019

Phòng Đào tạo

Hội trường

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.