Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 49 từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019


Lịch công tác tuần 49 từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019


    BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 49
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

02/12

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo trường

TT Ban Thường vụ - Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp BGH

8h40

Tổ chức sinh nhật tháng 12 cho CBVC

Đại diện BGH, CĐCS, CBVC & Trưởng các đơn vị có liên quan

Ban Nữ công & Phòng TCHC

Phòng họp

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

03/12

S

8h00

Họp BCH Đảng bộ thường kỳ tháng  12/2019

BCH Đảng bộ & khách mời

TV, Đảng vụ

Phòng họp

C

15h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về việc thành lập Hội đồng trường

BCH Đảng bộ, BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

Thứ tư

04/12

S

8h00

Giao ban công tác chính quyền tháng  12/2019

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

05/12

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

06/12

S

7h30

Họp thẩm định bài giảng chung : KTDN 5, Kế toán trên máy tính, Phân tích hoạt động kinh doanh

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

07/12

S

8h00

Hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị 35 về Đại hội đảng bộ cấp trên “ Đại hội XIII của Đảng”

Toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ

Bí thư Đảng ủy

Phòng Hội thảo

10h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt về việc thành lập Hội đồng trường

BCH Đảng bộ; BGH; Trưởng, Phó các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

C

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Tổ chức kiểm tra Tiếng Anh CĐR, Chủ nhật (08/12/2019) theo kế hoạch riêng.

- Sáng thứ 7, lúc 7h00 Đoàn Trường tổ chức hiến máu nhân đạo.
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.