Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 48 từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019


Lịch công tác tuần 48 từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019


   BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 48
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

25/11

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách(các Khoa, TP.TCKT, GĐ.TTĐTBD)

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

26/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

27/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

28/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

29/11

S

9h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 về thành lập Hội đồng trường

Thường vụ Đảng ủy, GH, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn trường, TP.TCHC

Bí thư – Hiệu trưởng

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

30/11

S

8h00

Talkshow “ Nghề du lịch: Cơ hội và thách thức”

Đại diện BGH, lãnh đạo khoa TMDL, SV khối du lịch khóa 13

Trung tâm ĐN,TT&HTSV

Hội trường

9h30

Họp thẩm định bài giảng chung : Quan hệ và chăm sóc khách hàng trong Du lịch

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.