Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 45 từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019


Lịch công tác tuần 45 từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019


        BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 45
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019

 

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

04/11

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

14h00

Họp BCH Đảng bộ thường kỳ tháng  11/2019

BCH Đảng bộ & khách mời

TV, Đảng vụ

Phòng họp

Thứ ba

05/11

S

8h30

Giao ban công tác chính quyền tháng  11/2019

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

C

13h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 (KH 584)

BTV Đảng ủy & BGH

Phòng TCHC

Phòng Thầy Tuyên

Thứ tư

06/11

S

 

 

 

 

 

C

17h30

Khai giảng lớp Tiếng Nhật

 

Trung tâm ĐN,TT & HTSV

Phòng Hội thảo

Thứ năm

07/11

S

8h00

Giám sát chuyên đề cấp ủy CB Khoa KTTC

Theo QĐ 52-QĐ/ĐU ngày 30/102019

Tổ Giám sát

Phòng họp

9h30

Giám sát chuyên đề Bí thư  CB KH-KT-BD

Theo QĐ 54-QĐ/UBKT ngày 30/102019

Tổ Giám sát

Phòng họp

C

14h00

Họp thẩm định BGC: KTDN 4, Tổ chức công tác Kế toán

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ sáu

08/11

S

8h00

Xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên (Dự kiến mỗi đề tài 30 phút)

Thành viên HĐ xét duyệt, GV hướng dẫn & nhóm tác giả đề tài NCKH sinh viên

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

14h00

Nghiệm thu HĐ xây dựng phần mềm ứng dụng  gói Quản lý Sinh viên

Thành viên HĐ theo QĐ số 604/QĐ-CĐTM & nhóm xây dựng

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ bảy

09/11

S

7h30

Thi tuyển viên chức (vòng 2) – Theo lịch riêng

Theo QĐ 535/QĐ-CĐTM ngày 20/9/2019

Phòng TCHC

P.106

C

13h30

Thi tuyển viên chức (vòng 2) – Theo lịch riêng

Theo QĐ 535/QĐ-CĐTM ngày 20/9/2019

Phòng TCHC

P.103

Chủ nhật 10/11

S

7h30

Thi tuyển viên chức (vòng 2) – Theo lịch riêng

Theo QĐ 535/QĐ-CĐTM ngày 20/9/2019

Phòng TCHC

P.106

C

 

 

 

 

 

Ghi chú:
- Ngày 09/11/2019 CĐCS tham gia hoạt động chào mừng ngày NGVN (20/11) tại nhà thi đấu Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (đường Hà Huy Tập). Đề nghị ĐVCĐ thi đấu & động viên cỗ vũ (theo kế hoạch đã thông báo).
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.