Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 44 từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019


Lịch công tác tuần 44 từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019


       BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 44
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

28/10

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

14h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 (KH 584-bước 2)

BTV Đảng ủy, BGH

Phòng TCHC

Phòng Thầy Tuyên

Thứ ba

29/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

30/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Thẩm định CTBD: Kỹ năng mềm

Thành viên HĐ & chủ biên các kỹ năng

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ năm

31/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh 2019

Hội đồng tuyển sinh 2019

Thường trực Hội đồng

Phòng họp

17h30

Hội nghị CBCC lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm CBQL (theo KH 584 – bước 3)

BCH Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các đơn vị thuộc trường ; Chủ tịch CĐCS; Bí thư ĐTN

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

Thứ sáu

01/11

S

8h40

Tổ chức sinh nhật tháng 11 cho CBVC

Đại diện BGH, CĐCS, CBVC & Trưởng các đơn vị có liên quan

Ban Nữ công & Phòng TCHC

Phòng họp

C

14h00

Nghiệm thu HĐ xây dựng phần mềm ứng dụng  gói Quản lý CSVC

Thành viên HĐ theo QĐ sô 604/QĐ-CĐTM & nhóm xây dựng

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ bảy

02/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.