Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 43 từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019


Lịch công tác tuần 43 từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019


      BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 43
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

21/10

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

14h00

Gặp mặt thí sinh đạt kết quả thi tuyển nhân sự vòng 1

Đại diện BGH, TP.TCHC, Trưởng các đơn vị có thí sinh đạt kết quả thi tuyển vòng 1

Phòng TCHC

Phòng họp

17h30

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm (kế hoạch 584)

BTV Đảng ủy; BGH, TP.TCHC; Bí thư chi bộ; Chủ tịch CĐBP có liên quan; Khoa TMDL; Khoa Ngoại ngữ & Bộ môn Marketing thuộc khoa QTKD

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

Thứ ba

22/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

23/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp thẩm định BGC: Tin học ứng dụng trong kinh doanh; Kiểm toán

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ năm

24/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

25/10

S

9h00

Họp Ban truyền thông tuyển sinh 2019

Ban truyền thông & thành phần được mời

Trưởng ban

Phòng họp

C

14h00

Nghiệm thu HĐ xây dựng phần mềm ứng dụng gói Quản lý nhân sự

Thành viên HĐ & nhóm xây dựng

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ bảy

26/10

S

8h00

Đại hội Đoàn trường lần thứ XXI (2019-2022)

BCH Đoàn trường; Đại biểu ĐVTN; Đại biểu khác mời

Đoàn TN

Phòng Hội thảo

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.