Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 42 từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019


Lịch công tác tuần 42 từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019


     BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 42
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

14/10

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

15/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

16/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

17/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp thẩm định BGC: Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất & tác nghiệp

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

15h00

Xét chế độ chính sách trong HSSV hệ chính quy học kỳ I (năm học 2019 – 2020)

Hội đồng xét chế độ học bổng, chính sách

Phòng Đào tạo

Phòng họp

Thứ sáu

18/10

S

8h00

Làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ nội vụ

BGH, TP.TCHC, Cô Chiêu Quân

Phòng TCHC

Phòng họp

C

17h30

Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Theo kế hoạch của CĐCS (Ban nữ công)

Ban Nữ công

Phòng Hội thảo

Thứ bảy

19/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Ghi chú: Ngày 14/10/2019 vào lúc 17h30 khai mạc giải Bóng đá Sinh viên lần thứ VI; Kính mời CVHT của các lớp tham gia giải dự khai mạc.
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.