Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 41 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019


Lịch công tác tuần 41 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019


    BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 41
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

07/10

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

8h00

Làm việc với đoàn kiểm tra về An toàn PCCC

Đại diện BGH, Phòng QTCSVC

Phòng QTCSVC

Phòng họp

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

08/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

09/10

S

8h00

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo  

Theo QĐ 451/QĐ-CĐTM ngày 15/8/2019

Phòng TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

10/10

S

8h00

Thi tuyển nhân sự vòng 1

Ban Coi thi theo QĐ 535/QĐ-CĐTM

Trưởng ban

H601

 

 

 

 

C

14h00

BTV Đoàn trường báo cáo tình hình chuẩn bị Đại hội với BTV Đảng ủy

BTV Đoàn trường, BTV Đảng ủy

BTV Đoàn trường

Phòng họp

Thứ sáu

11/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

12/10

S

8h00

Đối thoại giữa SV và Hiệu trưởng nhà trường

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể, BCS lớp, BCH chi đoàn, SV có quan tâm

Phòng Đào tạo

Hội trường

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.