Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 33 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 17/8/2019


Lịch công tác tuần 33 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 17/8/2019


  BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 33
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

12/8

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

C

17h30

Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 -2025 (bước 2)

CBVC toàn trường

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

Thứ ba

13/8

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

14/8

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

15/8

S

 

 

 

 

 

C

17h30

Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 -2025 (bước 3)

BCH Đảng ủy; BGH; Chủ tịch CĐCS; Bí thư ĐTN; Trưởng, phó các đơn vị thuộc trường

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

Thứ sáu 16/8

S

9h00

Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 -2019

BGH; Trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể thuộc trường; Trưởng và phó các BM thuộc Khoa.

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

C

14h00

Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 -2025 (bước 4)

BTV Đảng ủy, BGH

Phòng TCHC

Phòng Hiệu trưởng

Thứ bảy

17/8

S

8h00

Tổng kết năm học 2018 - 2019 khối sinh viên Khoa KT-TC

Lãnh đạo Khoa; Giáo vụ và trợ lý khoa; CVHT; Bí thư LCĐ, SV thuộc khoa.

Trưởng khoa

Hội trường

9h00

Tổng kết năm học 2018 - 2019 khối sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Lãnh đạo Khoa; Giáo vụ và trợ lý khoa; CVHT; Bí thư LCĐ, SV thuộc khoa.

Trưởng khoa

Phòng A103

9h30

Tổng kết năm học 2018 - 2019 khối sinh viên Khoa TMDL

Lãnh đạo Khoa; Giáo vụ và trợ lý khoa; CVHT; Bí thư LCĐ, SV thuộc khoa.

Trưởng khoa

Hội trường

C

14h00

Tổng kết năm học 2018 - 2019 khối sinh viên Khoa QTKD

Lãnh đạo Khoa; Giáo vụ và trợ lý khoa; CVHT; Bí thư LCĐ, SV thuộc khoa.

Trưởng khoa

Hội trường

Ghi chú:        Ngày 16 & 17/8 đón tiếp SV nhập học đợt 2 (có kế hoạch riêng)

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.