Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 29 từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019


Lịch công tác tuần 29 từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019


 BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 29
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

15/7

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Nghiệm thu sáng kiến “Tiện ích hỗ trợ giảng viên nhập điểm…” của Thầy Thanh Hiếu

Thầy Vũ, Thầy Nhẫn, Thầy Sơn, Cô Đỗ Quyên, Cô Phạm Thảo, Thầy Hiếu

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ ba

16/7

S

7h45

Bế giảng – phát bằng tốt nghiệp SV Cao Đẳng chính quy khóa 10 – Khoa QTKD & KTTC

Đại biểu khách mời; BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể, CVHT (Khoa QTKD-KTTC) & SV liên quan

Phòng Đào tạo

Hội trường

C

14h00

Trao đổi một số công việc

BGH; Trưởng các khoa; Phòng: TCHC, Đào tạo, TCKT, KH&CN

Phòng TCHC

Phòng họp

Thứ tư

17/7

S

7h45

Bế giảng – phát bằng tốt nghiệp SV Cao Đẳng chính quy khóa 10 – Khoa TM-DL

Đại biểu khách mời; BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể, CVHT (Khoa TMDL) & SV liên quan

Phòng Đào tạo

Hội trường

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

18/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 19/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

20/7

S

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.