Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 25 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019


Lịch công tác tuần 25 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019


    BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 25
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

17/6

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

18/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

19/6

S

7h30

Họp thẩm định BGC: Kinh tế DN thương mại, Thuế áp dụng trong kinh doanh XNK, Văn hóa Anh-Mỹ

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

14h00

Sinh hoạt Hội đồng Khoa học & Đào tạo

Theo QĐ 99/QĐ-CĐTM ngày 25/3/2019

Chủ tịch HĐ

Phòng họp

Thứ năm

20/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 21/6

S

7h30

Họp thẩm định BGC: Tiếng Anh ngành QTKD, Tiếng Anh ngành kinh doanh XNK 2, Tiếng Anh ngành QTKS 2

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

22/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 23/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.