Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 24 từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019


Lịch công tác tuần 24 từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019


   BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 24
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

10/6

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

 

 

 

 

 

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

11/6

S

8h00

Thống nhất nội dung tập huấn hè 2019

BGH; TP: TCHC, Đào tạo  & các Trưởng khoa

Phòng TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

12/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

13/6

S

7h30

Họp thẩm định BGC: Điều hành bộ phận ẩm thực, KTDN2, KTDN nhỏ và vừa

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

7h30

Tập huấn công tác thi đua khen thưởng của Bộ Công Thương

Thầy Sang – Cô Diễm

Phòng TCHC

Khách sạn Eden

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 14/6

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp thẩm định BGC: Kinh tế doanh nghiệp thương mại; Văn hóa Anh – Mỹ

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

 

 

 

 

 

Thứ bảy

15/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 16/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.