Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 21 từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019


Lịch công tác tuần 21 từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019


 BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 21
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

20/5

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

21/5

 

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp thẩm định BGC: Quản trị kinh doanh DV, Quản trị nguồn nhân lực

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ tư

22/5

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp thẩm định BGC: Kế toán DV vận tải, Kế toán DN 3

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ năm

23/5

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Trao đổi giải pháp phát triển đội ngũ GV giảng dạy KNM

Thầy Vịnh & TP: Đào tạo; TCHC; Trưởng, Phó khoa KHCB; Trưởng, phó bộ môn KNM

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thứ sáu 24/5

S

8h00

Họp thẩm định BGC: Quan hệ công chúng, Bán hàng & quản trị bán hàng

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

14h00

Họp Hội đồng KHĐT thẩm định CTMH: Tiếng Anh cơ bản,

BGH; TP: Đào tạo, KHCN; Trưởng khoa Ngoại ngữ; Trưởng Bộ môn TACB & GV biên soạn CTMH

Phòng KH&CN

Phòng họp

15h00

Tổng duyệt chương trình Hội thi “Phụ nữ Thương mại  Duyên dáng – Tài năng 2019”

BCH CĐCS, thí sinh dự thi

BCH CĐCS

Hội trường

Thứ bảy

25/5

S

8h00

Quán triệt Luật An ninh mạng

CBVC – Lao động toàn trường

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

8h30

Bế giảng Đại học liên thông khóa 14

Theo giấy mời

Trung tâm ĐTBD

Hội trường

T

18h45

Hội thi “Phụ nữ TM duyên dáng-Tài năng”

Khách mời, toàn thể CBVC –NLĐ

BCH CĐCS

Hội trường

Chủ nhật 26/5

S

7h30

Các hoạt động Hội thao tháng công nhân 2019

CBVC –LĐ toàn trường

BCH CĐCS

Nhà thi đấu
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.