Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 20 từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019


Lịch công tác tuần 20 từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019


 BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 20
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

13/5

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

14/5

S

7h30

 

 

 

 

C

14h00

Họp thẩm định BGC: Quản trị cung ứng, Quản trị chất lượng

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ tư

15/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

16/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 17/5

S

 

 

 

 

 

8h00

Họp thẩm định BGC: Nghiệp vụ lưu trú, Nghệ thuật cắm hoa

Theo QĐ thành lập HĐ số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

18/5

S

8h00

Đối thoại trực tiếp giữa nhà trường & sinh viên

Theo kế hoạch số 413 ngày 17/7/2018 của Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

Hội trường

C

 

 

 

 

 

 

 




Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.