Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 19 từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019


Lịch công tác tuần 19 từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 19
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 6/5/2019 đến ngày 11/5/2019

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

06/5

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

15h30

Tham gia Ngày hội TTVH khối thi đua (môn bóng đá nam)

Đoàn vận động viên theo TB số 149/TB-CĐTM ngày 17/4/2019 của Hiệu trưởng

Phòng TCHC

Trường CĐCNTT-Hữu nghị Việt Hàn

Thứ ba

07/5

S

7h30

Họp thẩm định BGC: Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ học đại cương

Theo QĐ thành lập HĐ BGC số 152/QĐ-CĐTM ngày 22/4/2019 & GV biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

10h00

Xét kết quả thi Tiếng Anh CĐR khóa 9 (đợt 2)

Thành viên hội đồng theo QĐ 146/QĐ-CĐTM

Phòng Đào tạo

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

08/5

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

09/5

S

9h00

Họp BCH CĐCS: Công tác nhân sự & kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động tháng công nhân

BCH CĐCS, mời cô Đặng Thị Tường Vy dự

Thầy Vũ

Phòng họp

C

15h30

Tham gia Ngày hội TTVH khối thi đua (môn bóng đá nam)

Đoàn vận động viên theo TB số 149/TB-CĐTM ngày 17/4/2019 của Hiệu trưởng

Phòng TCHC

Trường CĐCNTT-Hữu nghị Việt Hàn

Thứ sáu 10/5

S

8h00

Chương trình “Hành trang chuẩn bị cho công việc”

Đại diện BGH, SV khóa 11

Trung tâm ĐN,TT&HTSV

Phòng Hội thảo

10h00

Làm việc với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Theo giấy mời

Phòng TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

11/5

S

 

 

 

 

 

C

15h30

Tham gia Ngày hội TTVH khối thi đua (môn bóng đá nam)

Đoàn vận động viên theo TB số 149/TB-CĐTM ngày 17/4/2019 của Hiệu trưởng

Phòng TCHC

Trường CĐCNTT-Hữu nghị Việt Hàn

Ghi chú: Cán bộ viên chức-NLĐ sắp xếp thời gian tham gia cổ vũ đội bóng vào lúc 15h30 ngày 06,09,11 tháng 5/2019  tại Trường CĐCNTTHN Việt Hàn.
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.