Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 16 từ ngày 15/4/2019 đến ngày 20/4/2019


Lịch công tác tuần 16 từ ngày 15/4/2019 đến ngày 20/4/2019


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 16
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 20/4/2019

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

15/4

S

 

Nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3(AL)

 

 

 

C

 

 

 

 

Thứ ba

16/4

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

17/4

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

18/4

S

9h30

Hội nghị công bố QĐ bổ nhiệm CBQL

Toàn thể CBVC, người lao động & giảng viên không có giờ dự

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

C

14h00

UBKT kiểm tra CĐBP Khoa QTKD

UBKT CĐCS, CĐBP Khoa QTKD

UBKT CĐCS

Phòng họp

14h20

UBKT kiểm tra CĐBP Khoa TMDL

UBKT CĐCS, CĐBP Khoa TMDL

UBKT CĐCS

Phòng họp

14h40

UBKT kiểm tra CĐBP Khoa KHCB

UBKT CĐCS, CĐBP Khoa KHCB

UBKT CĐCS

Phòng họp

15h00

UBKT kiểm tra CĐBP Khoa Ngoại ngữ

UBKT CĐCS, CĐBP Khoa Ngoại ngữ

UBKT CĐCS

Phòng họp

15h20

UBKT kiểm tra CĐBP Khoa KTTC

UBKT CĐCS, CĐBP Khoa KTTC

UBKT CĐCS

Phòng họp

Thứ sáu 19/4

S

 

 

 

 

 

9h00

- Trao đổi về việc thực hiện NVTT số 4 “Nâng cao chất lượng sinh hoạt học thuật”

- Rút kinh nghiệm qua 2 tuần dự giờ 10, 11

BGH; Trưởng các phòng: Đào tạo, KHCN, TT, KT&ĐBCL; Trưởng, phó khoa; Trưởng, phó bộ môn

P.KHCN & P.TT, KT&ĐBCL

Phòng hội thảo

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

20/4

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.