Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019


Lịch công tác tuần 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 15
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

08/4

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Thầy Tuyên

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Thầy Tuyên

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

09/4

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

10/4

S

8h35

Tổ chức sinh nhật tháng 04/2019 cho CBVC

Đại diện BGH, CĐCS, CBVC & Trưởng các đơn vị có liên quan

Ban nữ công & Phòng TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

11/4

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

14h00

Tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh 2019

Đại diện Ban truyền thông; Tiểu ban tư vấn; Cộng tác viên tư vấn tuyển sinh

Trưởng tiểu ban tư vấn

Phòng họp

Thứ sáu 12/4

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

13/4

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (AL) nghỉ 03 ngày từ 13/4 đến hết ngày 15/4/2019

              Lực lượng tự vệ trực lễ theo kế hoạch riêng.
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.