Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 14 từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019


Lịch công tác tuần 14 từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 14
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

01/4

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp GH

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp GH

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

14h00

Họp BCH Đảng bộ thường kỳ tháng 04/2019

BCH Đảng bộ & Khách mời

Thường vụ, Đảng vụ

Phòng họp

17h30

Hội nghị (Bước 1) về bổ nhiệm cán bộ quản lý (theo QĐ 118/KH-CĐTM)

BTV Đảng ủy; BGH; Chủ nhiệm UBKT; CBVC phòng TCHC; Khoa TM&DL; Khoa QTKD; Bí thư, Chủ tịch CĐBP TC-TC-QT

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

Thứ ba

02/4

S

8h00

Thống nhất thực hiện triển khai các thông tư của Bộ LĐ,TB&XH về các môn học chung

BGH; TP: KH&CN, Đào tạo; Trưởng khoa: KHCB, Ngoại ngữ; Trưởng bộ môn: Chính trị, Pháp luật, Tin học, GDTC, TACB

Hiệu trưởng

Phòng họp

C

14h00

Giao ban công tác chính quyền tháng 04/2019

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

16h00

Hội nghị (Bước 2) về bổ nhiệm cán bộ quản lý (theo QĐ 118/KH-CĐTM)

BTV Đảng ủy & BGH

Phòng TCHC

Phòng họp GH

Thứ tư

03/4

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Hội nghị (Bước 3) về bổ nhiệm cán bộ quản lý (theo QĐ 118/KH-CĐTM)

BCH Đảng bộ; BGH; Chủ tịch CĐCS; BT Đoàn trường; Trưởng ban TTND; Trưởng, phó các đơn vị thuộc trường

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

Thứ năm

04/4

S

10h00

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐTM & Trung tâm MM Mega Market Đà Nẵng

BGH; TP.TCHC; TP.Đào tạo; TK.QTKD; GĐ.TT ĐNTT&HTSV

Trung tâm ĐN,TT&HTSV

Phòng họp

C

17h30

Đoàn trường gặp mặt đội tuyển Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin năm 2019

BTV Đoàn trường, lãnh đạo khoa KHCB & Ban cố vấn nội dung

BTV Đoàn trường

Phòng họp

Thứ sáu 05/4

S

9h00

Họp giao ban Quý II BCH Công đoàn cơ sở

BCH CĐCS & Đại diện UBKT, Ban TTND

Ban TV.CĐCS

Phòng họp

C

14h00

Hội nghị (Bước 4) về bổ nhiệm cán bộ quản lý (theo QĐ 118/KH-CĐTM)

BTV Đảng ủy & BGH

Phòng TCHC

Phòng họp GH

Thứ bảy

06/4

S

8h00

Quán triệt: Nhiệm vụ trọng tâm số 1(Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình hiện nay) và Nhiệm vụ trọng tâm số 2 (Điều chỉnh chiến lược phát triển Trường)

Toàn thể CBVC & người lao động

Hiệu trưởng

Phòng hội thảo

8h00

Talk show “Ngành du lịch: Cơ hội nghề nghiệp & chìa khóa thành công”

Đại diện BGH, Đại diện Khoa TM&DL & Sinh viên ngành Du lịch

Trung tâm ĐN,TT&HTSV

Hội trường
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.