Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 13 từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019


Lịch công tác tuần 13 từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

25/03

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng HT

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng HT

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

10h30

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐTM & Trường Đào tạo ngoại ngữ du lịch NIKKO; Công ty HTC Đà Nẵng

BGH; TP.TCHC; TP.Đào tạo; TK.TMDL; GĐ.TTĐN,TT&HTSV

Trung tâm ĐN,TT&HTSV

Phòng họp

C

14h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo về quy hoạch cán bộ 2019 – 2021; 2021 – 2025

BTV Đảng ủy & BGH

Phòng TCHC

Phòng họp GH

T

18h00

Khai giảng lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch K2

 

Trung tâm ĐTBD

P107

Thứ ba

26/03

S

8h00

Họp Ban Thư ký TS; Tiểu ban tư vấn & Tiểu ban kỹ thuật

Theo QĐ 958 về thành lập Ban TKTS 2019; Theo QĐ 961 về thành lập các tiểu ban giúp việc cho ban truyền thông 2019

Trưởng ban TK, Trưởng tiểu ban

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

27/03

S

 

 

 

 

 

C

14h00

BTV Đoàn trường trao đổi với Khoa KHCB về cuộc thi “Ánh sáng soi đường năm 2019

BTV Đoàn trường, Trưởng Bộ môn chính trị & Trưởng, phó khoa KHCB

BTV Đoàn trường

Phòng họp

Thứ năm

28/03

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 29/03

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

30/03

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

31/03

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.