Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 03 từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019


Lịch công tác tuần 03 từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 03
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

14/01

S

7h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng HT

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

15/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

16/01

S

 

 

 

 

 

C

15h00

Họp xét duyệt đề tài NCKHSV Khoa KTKT

Thầy Vũ, Thầy Nhẫn, Thầy Phổ, Thầy Liêm & nhóm SV thực hiện

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ năm

17/01

S

8h00

Họp Ban truyền thông tuyển sinh năm 2019

Thành viên Ban truyền thông tuyển sinh năm 2019

UV Thường trực

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 18/01

S

 

 

 

 

 

C

17h30

Triển khai công tác Truyền thông tuyển sinh năm 2019

Các Thầy: Vịnh, Sơn, Ngọc Tuấn, Tiệp; Chủ biên CTĐT, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn quản lý ngành đào tạo

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thứ bảy

19/01

S

Suất 1 (7h30)

Đối thoại trực tiếp giữa SV & lãnh đạo nhà trường

BGH, Trưởng các đơn vị, Đoàn thể, Trưởng Ban Thanh tra ND, SV toàn trường

Phòng Đào tạo

Hội trường

Suất 2 (9h30)

C

Suất 3 (13h30)

  Suất 4 (15h00)

Chủ nhật 20/01

 

S

Suất 5 (7h30)

Suất 6 (9h30)

C

Suất 7 (13h30)

Suất 8 (15h00)
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.