Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 49 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018


Lịch công tác tuần 49 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 49
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

03/12

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng HT

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng HT

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

C

14h00

Họp BCH Đảng bộ thường kỳ

BCH Đảng bộ & Khách mời

Thường vụ, Đảng vụ

Phòng họp

17h30

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm (KH 891)

BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, BGH, TP.TCHC, Bí thư & Chủ tịch CĐBP Khoa TM&DL, CBVC Khoa TM&DL

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

Thứ ba

04/12

S

8h35

Tổ chức sinh nhật tháng 12 cho CBVC

Đại diện BGH, CĐCS, CBVC & Trưởng các đơn vị có liên quan

Ban nữ công & Phòng TCHC

Phòng họp

9h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1

BTV Đảng ủy, BGH, TP.TCHC

Phòng TCHC

Phòng họp

C

14h00

Giao ban công tác chính quyền tháng 12/2018

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

17h30

Báo cáo kết quả tin học hóa quản lý trong nhà trường

Thầy Tuyên, Thầy Vũ, Thầy Doanh, Trưởng các nhóm & thành viên

Thầy Tuyên

Phòng họp

Thứ tư

05/12

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

06/12

S

 

 

 

 

 

C

17h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếm tín nhiệm

BCH Đảng ủy; BGH; Chủ tịch CĐCS; Bí thư ĐTN; Trưởng ban TTND; Trưởng, phó các đơn vị thuộc trường

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

Thứ sáu 07/12

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

08/12

S

8h00

Họp thẩm định BGC: Thương mại điện tử, Xây dựng thực đơn QT cung ứng DVDL

Theo QĐ thành lập HĐ thẩm định BGC, GV biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

8h00

Khóa học “Huấn luyện kỹ năng kỹ thuật số - Việt Nam Digital 4.0” (cả ngày)

Đại diện BGH, GV quan tâm & SV chuyên ngành

Trung tâm ĐN, TT & HTSV

Phòng hội thảo

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.