Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018


Lịch công tác tuần 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 46
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

12/11

S

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng HT

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng HT

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

C

14h00

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo

BGH; Trưởng phòng: TCHC, KH&CN, TCKT; TK.KTTC

Phòng TCHC

Phòng họp

Thứ ba

13/11

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Hội nghị giao ước khối thi đua các Trường Cao đẳng công lập năm học 2018 – 2019

Đại diện BGH, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch CĐCS và cán bộ phụ trách thi đua

Phòng TCHC

Trường Cao đẳng Du lịch

Thứ tư

14/11

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp thẩm định BGC: Kinh tế thương mại, hành vi khách hàng du lịch, Quản trị và phát triển sản phẩm mới

Theo QĐ thành lập HĐ thẩm định BGC, GV biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ năm

15/11

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 16/11

S

8h30

Họp thẩm định BGC: Tuyến điểm du lịch VN, Kỹ năng giao tiếp trong KDDL, Quản trị cung ứng DVDL

Theo QĐ thành lập HĐ thẩm định BGC, GV biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

15h00

Họp xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên Khoa QTKD

Theo QĐ hội đồng, GVHD và nhóm sinh viên thực hiện

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ bảy

17/11

S

7h00

Hoạt động về nguồn

Theo Thông báo 846/TB-CĐTM

Phòng TCHC

Nước Oa, Bắc Trà My

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 18/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.