Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 45 từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018


Lịch công tác tuần 45 từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 45
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

05/11

S

 

 

 

 

 

C

13h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng HT

15h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng HT

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thứ ba

06/11

S

8h35

Tổ chức sinh nhật tháng 11 cho CBVC

Đại diện BGH, CĐCS, CBVC & Trưởng các đơn vị có liên quan

Ban nữ công & Phòng TCHC

Phòng họp

C

14h30

Họp thẩm định BGC: Nghiệp vụ thanh toán, Nghiệp vụ buồng, Nghiệp vụ lễ tân

Theo QĐ thành lập HĐ thẩm định BGC, GV biên soạn, GV giảng dạy môn học

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ tư

07/11

S

8h00

Họp thẩm định BGC: Tiếng Anh ngành kinh doanh XNK 1, Tiếng Anh ngành Marketing du lịch 1, Tiếng Anh ngành Marketing TM

Theo QĐ thành lập HĐ thẩm định BGC, GV biên soạn, GV giảng dạy môn học

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

08/11

S

8h00

Họp thẩm định BGC: Nghiệp vụ hành chính VP, Định giá sản phẩm du lịch, Nghiệp vụ bán hàng

Theo QĐ thành lập HĐ thẩm định BGC, GV biên soạn, GV giảng dạy môn học

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

17h30

Rút kinh nghiệm chương trình SV thực tập theo hình thức học việc

Thầy Vịnh; TP.Đào tạo; Trưởng & PTK TM&DL; Trưởng các Bộ môn Du lịch & giảng viên được mời

Phòng Đào tạo

Phòng họp

18h00

Quán triệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số 5,6,7

Thầy Vịnh, TP.Đào tạo, Trưởng & Phó Trưởng khoa, Trưởng & Phó Trưởng Bmôn

Phòng Đào tạo

Phòng họp

Thứ sáu 09/11

S

8h00

Hội nghị tổng kết công tác GDNN năm học 2017 - 2018

Hiệu trưởng, TP.Đào tạo

TP.Đào tạo

Sở LĐ-TB&XH TP.Đà Nẵng

C

14h30

Họp thẩm định BGC: Kinh tế thương mại, Kinh tế ngoại thương,

Theo QĐ thành lập HĐ thẩm định BGC, GV biên soạn, GV giảng dạy môn học

Phòng KH&CN

Phòng họp

 

 

 

 

 

Thứ bảy

10/11

S

7h00

Hoạt động về nguồn (theo KH 825 ngày 30/11/2018)

Phó các đơn vị thuộc trường; Trưởng, phó Bmôn thuộc Khoa; Tổ trưởng các phòng; CT & Phó CT CĐCS; Bí thư & PBT Đoàn TN

Phòng TCHC

Nước Oa, Bắc Trà My, Quảng Nam

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.