Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 33 từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018


Lịch công tác tuần 33 từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 33
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

13/8

S

 

7h30

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp GH

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

 

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Vịnh & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vịnh

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

C

15h00

Xét thi đua, học bổng HK II (2017-2018)

Theo QĐ 87/QĐ-CĐTM

Phòng CTCT&SV

Phòng họp

Thứ ba

14/8

S

7h00

Hội đồng chuyên môn góp ý tiết giảng Nghiệp vụ bàn

Theo Kế hoạch số 461/KH-CĐTM

Chủ tịch HĐ

Phòng hội thảo

9h00

Hội đồng chuyên môn góp ý tiết giảng Hướng dẫn du lịch

Theo Kế hoạch số 461/KH-CĐTM

Chủ tịch HĐ

Phòng hội thảo

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

15/8

S

 

7h00

Hội đồng chuyên môn góp ý tiết giảng Quản trị cung ứng

Theo Kế hoạch số 461/KH-CĐTM

Chủ tịch HĐ

Phòng hội thảo

9h00

Hội đồng chuyên môn góp ý tiết giảng Kế toán doanh nghiệp

Theo Kế hoạch số 461/KH-CĐTM

Chủ tịch HĐ

Phòng hội thảo

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

16/8

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 17/8

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

18/8

S

7h00

Thao giảng phương pháp giảng dạy tích hợp

Theo Kế hoạch số 461/KH-CĐTM

Chủ tịch HĐ

Phòng hội thảo

C

14h00

Hội nghị HSSV năm học 2018 - 2019

Đại diện Đảng ủy, BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể; Lớp trưởng, Bí thư các lớp, SV đạt danh hiệu thi đua

Phòng CTCT&SV

Hội trường

14h30

Gặp mặt cựu sinh viên KT 8A

BGH; Đại diện lãnh đạo Khoa, Phòng, Trung tâm & giảng viên (mời)

Hiệu trưởng

Phòng 601

Chủ nhật

19/8

S

7h00

Thao giảng phương pháp giảng dạy tích hợp

Theo Kế hoạch số 461/KH-CĐTM

Chủ tịch HĐ

Phòng hội thảo

C

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Ngày 16, 17/2018 đón tiếp tân sinh viên Cao đẳng khóa 12 (theo kế hoạch riêng).
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.