Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 28 từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018


Lịch công tác tuần 28 từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 28
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

9/7

S

 

 

 

 

 

C

13h30

Đánh giá kết quả nghiên cứu GDLM (Tổng quan du lịch & Marketing căn bản)

Theo QĐ 223 ngày 13/6/2018

Chủ tịch HĐ

P.A103

15h00

Nghiệm thu công trình Hòn non bộ

BGH, Bí thư đoàn, Trưởng ban TTND, TP.TCKT, TP.QTĐS

Phòng QTĐS

Khuôn viên hòn non bộ

Thứ ba

10/7

S

7h30

Đánh giá kết quả nghiên cứu GDLM (Tâm lý khách du lịch)

Theo QĐ 223 ngày 13/6/2018

Chủ tịch HĐ

P.A103

8h00

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận Thanh Khê

Đại diện BGH, TP.TCHC, TP.CTCT&SV (phụ trách tự vệ)

Phòng TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

11/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

12/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 13/7

S

 

Tập huấn Bộ công thương tại Quảng Bình (13/7 - 15/7/2018

Hiệu trưởng, TP.TCHC, TP.TCKT, TP.Đào tạo

 

Quảng Bình

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

14/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

15/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.