Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 09 từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/03/2017


Lịch công tác tuần 09 từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/03/2017


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 09
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 27/02/2017  đến ngày 04/03/2017

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai 27/02

S

7h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Tiến & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tiến

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

10h00

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp BGH

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

28/02

S

 

 

 

 

 

C

18h00

Quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII)

Toàn thể CBVC – Người lao động

Bí thư Đảng ủy

Phòng hội thảo

Thứ tư

01/03

S

8h00

Giao ban công tác Đảng tháng 03/2017

BCH Đảng bộ & Khách mời

BTV Đảng vụ

Phòng họp

C

14h00

BGH làm việc với Khoa TM&DL về nhân sự

BGH; Trưởng, phó khoa (bộ môn)

Trưởng khoa TM&DL chuẩn bị

Phòng họp

Thứ năm

02/03

S

8h00

Giao ban công tác chính quyền tháng 03/2017

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

C

14h00

Họp xét đền bù chi phí đào tạo

Theo QĐ hội đồng

Phòng TCHC

Phòng họp

Thứ sáu 03/03

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

04/03

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

05/03

S

 

 

 

 

 

C