Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 08 từ ngày 20/02/2017 đến ngày 25/02/2017


Lịch công tác tuần 08 từ ngày 20/02/2017 đến ngày 25/02/2017


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 08
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 20/02/2017  đến ngày 25/02/2017

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai 20/02

S

7h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Tiến & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tiến

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

10h00

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp BGH

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

21/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

22/02

S

8h00

Giao ban khối CĐCS Trường học trực thuộc LĐLĐTP

Đại diện BTV

BTV CĐCS

Trường TDTT

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

23/02

S

8h00

Nghiệm thu đề tài: “Ứng dụng TT Marketing trong công tác tuyển sinh tại Trường CĐTM”

Thành viên hội đồng & nhóm tác giả

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

14h00

Dự Hội nghị thi đua khối các Trường CĐ công lập TP.Đà Nẵng

Đại diện BGH, Phòng TCHC

Phòng TCHC

Trường CĐ Việt Hàn

Thứ sáu 24/02

S

8h00

Giám hiệu gặp mặt cán bộ y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

BGH, Đại diện Phòng CTCT&SV, Y tế trường

Phòng TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

25/02

S

8h00

Chương trình tọa đàm “Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong môi trường giáo dục”

Đại diện BGH, Bí thư Đoàn trường, Trưởng các khoa chuyên ngành, TP: Đào tạo, CTCT&SV, cán bộ, giảng viên có quan tâm & đại diện SV các khoa

Trung tâm ĐN, TT &HTSV

Phòng hội thảo

8h30

Đối thoại nhà trường & sinh viên

Theo thông báo 383 ngày 5/7/2016

Phòng CTCT&SV

Hội trường

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

26/02

S

 

 

 

 

 

C