Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 07 từ ngày 13/02/2017 đến ngày 18/02/2017


Lịch công tác tuần 07 từ ngày 13/02/2017 đến ngày 18/02/2017


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 07
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 13/02/2017  đến ngày 18/02/2017

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai 13/02

S

7h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Tiến & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tiến

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

10h00

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp BGH

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

14/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

15/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

16/02

S

8h00

Họp Hội đồng tuyển sinh

Theo Quyết định hội đồng

Thường trực HĐ

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 17/02

S

8h00

Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng Truyền thông Marketing trong công tác tuyển sinh tại Trường CĐTM” (Cô P.Linh chủ nhiệm)

Thành viên hội đồng & nhóm tác giả

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

18/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

19/02

S

 

 

 

 

 

C