Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 06 từ ngày 06/02/2017 đến ngày 11/02/2017


Lịch công tác tuần 06 từ ngày 06/02/2017 đến ngày 11/02/2017


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 06
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 06/02/2017  đến ngày 11/02/2017

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai 06/02

S

7h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Tiến & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tiến

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

10h00

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp BGH

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

07/02

S

8h00

Giao ban công tác Đảng tháng 02/2017

BCH Đảng bộ & Khách mời

BTV Đảng vụ

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

08/02

S

8h00

Giao ban công tác chính quyền tháng 02/2017

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

09/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 10/02

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Xét tốt nghiệp CĐ khóa 7 (lần 2)

Theo QĐ hội đồng xét tốt nghiệp

Thầy Tứ

Phòng họp

18h00

Đánh giá KQHT học kỳ I 2016 – 2017

Toàn thể cán bộ, giảng viên

Thầy Tứ

Phòng hội thảo

Thứ bảy

11/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

12/02

S

 

 

 

 

 

C