Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 02 từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017


Lịch công tác tuần 02 từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 02
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 09/01/2017  đến ngày 14/01/2017

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai 09/01

S

7h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Tiến & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tiến

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

10h00

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp BGH

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

10/01

S

8h00

Họp thẩm định chuyển đổi CTĐT Khoa Kế toán – Kiểm toán

Nhóm chuyển đổi CTĐT & biên soạn tài liệu chuyên môn, chủ biên CTĐT

Phòng Đào tạo (Anh Tuấn)

Phòng họp

C

14h00

Họp thẩm định chuyển đổi CTĐT Khoa Tài chính – Ngân hàng

Nhóm chuyển đổi CTĐT & biên soạn tài liệu chuyên môn, chủ biên CTĐT

Phòng Đào tạo (Anh Tuấn)

Phòng họp

 

 

 

 

 

Thứ tư

11/01

S

8h00

Họp thẩm định chuyển đổi CTĐT Khoa QTKD

Nhóm chuyển đổi CTĐT & biên soạn tài liệu chuyên môn, chủ biên CTĐT

Phòng Đào tạo (Anh Tuấn)

Phòng họp

C

14h00

Họp thẩm định chuyển đổi CTĐT Khoa TM – DL

Nhóm chuyển đổi CTĐT & biên soạn tài liệu chuyên môn, chủ biên CTĐT

Phòng Đào tạo (Anh Tuấn)

Phòng họp

Thứ năm

12/01

S

8h00

Họp nghiệm thu giáo trình: Kế toán Khách sạn nhà hàng 2 (Cô H.Nam chủ biên)

Thành viên hội đồng & nhóm tác giả

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 13/01

S

8h00

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016

Đảng viên trong toàn đảng bộ & khách mời

Ban thường vụ

Phòng hội thảo

C

14h00

Học Nghị quyết TW 4 (khóa XII) thực hiện qui chế dân chủ & gặp mặt cuối năm

Toàn thể CBVC

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

17h00

Gặp mặt CBVC là NCS của trường

Hiệu trưởng & NCS của trường

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

Thứ bảy

14/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

15/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Ghi chú: Gặp mặt CBVC đầu năm Đinh Dậu 2017 (lúc 8h30, Thứ bảy 04/02/2017) nhằm ngày 08 tháng giêng Âm lịch tại phòng Hội thảo.
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.