Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 02 từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017


Lịch công tác tuần 02 từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 02
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 09/01/2017  đến ngày 14/01/2017

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai 09/01

S

7h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Tiến & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tiến

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

10h00

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp BGH

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

10/01

S

8h00

Họp thẩm định chuyển đổi CTĐT Khoa Kế toán – Kiểm toán

Nhóm chuyển đổi CTĐT & biên soạn tài liệu chuyên môn, chủ biên CTĐT

Phòng Đào tạo (Anh Tuấn)

Phòng họp

C

14h00

Họp thẩm định chuyển đổi CTĐT Khoa Tài chính – Ngân hàng

Nhóm chuyển đổi CTĐT & biên soạn tài liệu chuyên môn, chủ biên CTĐT

Phòng Đào tạo (Anh Tuấn)

Phòng họp

 

 

 

 

 

Thứ tư

11/01

S

8h00

Họp thẩm định chuyển đổi CTĐT Khoa QTKD

Nhóm chuyển đổi CTĐT & biên soạn tài liệu chuyên môn, chủ biên CTĐT

Phòng Đào tạo (Anh Tuấn)

Phòng họp

C

14h00

Họp thẩm định chuyển đổi CTĐT Khoa TM – DL

Nhóm chuyển đổi CTĐT & biên soạn tài liệu chuyên môn, chủ biên CTĐT

Phòng Đào tạo (Anh Tuấn)

Phòng họp

Thứ năm

12/01

S

8h00

Họp nghiệm thu giáo trình: Kế toán Khách sạn nhà hàng 2 (Cô H.Nam chủ biên)

Thành viên hội đồng & nhóm tác giả

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu 13/01

S

8h00

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016

Đảng viên trong toàn đảng bộ & khách mời

Ban thường vụ

Phòng hội thảo

C

14h00

Học Nghị quyết TW 4 (khóa XII) thực hiện qui chế dân chủ & gặp mặt cuối năm

Toàn thể CBVC

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

17h00

Gặp mặt CBVC là NCS của trường

Hiệu trưởng & NCS của trường

Phòng TCHC

Phòng hội thảo

Thứ bảy

14/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

15/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Ghi chú: Gặp mặt CBVC đầu năm Đinh Dậu 2017 (lúc 8h30, Thứ bảy 04/02/2017) nhằm ngày 08 tháng giêng Âm lịch tại phòng Hội thảo.