Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 52 từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016


Lịch công tác tuần 52 từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016


BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 52
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 26/12/2016  đến ngày 31/12/2016

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai 26/12

S

7h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng họp BGH

Thầy Tiến & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tiến

Phòng họp

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

10h00

Hội ý Ban Giám hiệu đầu tuần

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng họp GH

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

27/12

S

 

 

 

 

 

C

14h00

 Đánh giá về lập kế hoạch giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo & liên môn

BGH, Trưởng các khoa, Trưởng phòng (Đào tạo, TCHC, KH&CN, TCKT, Khảo thí &ĐBCL)

Phòng Đào tạo 

Phòng họp 

Thứ tư

28/12

S

 

 

 

 

 

C


Thứ năm

29/12

S

8h00

Họp nghiệm thu giáo trình: Lập kế hoạch kinh doanh (Cô Diệu Linh chủ biên)

Thành viên hội đồng & nhóm tác giả

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

15h00

Họp hội đồng CVHT

Thành viên hội đồng

Thường trực HĐ

Phòng họp

Thứ sáu 30/12

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

31/12

S

8h00

Đối thoại trực tiếp giữa nhà trường & sinh viên

Theo thông báo

Phòng CTCT&SV

Hội trường

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

01/01

S

 

 Tết Dương lịch

 

 

 

C

 

 

 

 

Ghi chú:

- Trưởng các đơn vị & cá nhân thực hiện lịch thi học kỳ I theo kế hoạch riêng .

- Tết Dương lịch nghỉ bù ngày Thứ hai 02/01/2017

- LLTV trực tết Dương lịch (Lịch riêng)