Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 40 từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021


Lịch công tác tuần 40 từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021


                       BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 40
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

20/9

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo và trao đổi, chuẩn bị phiên họp Hội đồng trường quý 4/2021

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Trực tuyến

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Trực tuyến

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Trực tuyến

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Trực tuyến

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Trực tuyến

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Nghiệp vụ bàn 1, Nghiệp vụ bàn 2, Nghiệp vụ bar, Thương phẩm và an toàn thực phẩm

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ ba

21/9

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Giao nhận và vận chuyển hàng hóa, Thuế áp dụng trong Kinh doanh XNK, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế quốc tế

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Nghiệp vụ buồng, QT bộ phận buồng, Nghiệp vụ lễ tân, Tổ chức kinh doanh M.I.C.E trong KS

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

 

Online/Tổng hợp góp ý qua email Online

Thứ tư

22/9

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Bảo hiểm, Công cụ phái sinh, Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ năm

23/9

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: TH ngành Kinh doanh thương mại, TTTN Kinh doanh thương mại, TH ngành Quản trị kinh doanh, TTTN Quản trị kinh doanh

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

 

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ sáu

24/9

S

8h00

Báo cáo phương án tài chính năm học 2021 - 2022

Tập thể lãnh đạo và TP.TCKT

Hiệu trưởng

Trực tuyến

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: : Kỹ năng bán dịch vụ du lịch, TH ngành QT dịch vụ DL&LH, TTTN QT dịch vụ DL&LH

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.