Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 39 từ ngày 13/9/2021 đến ngày 18/9/2021


Lịch công tác tuần 39 từ ngày 13/9/2021 đến ngày 18/9/2021


                      BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 39
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 18/9/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

13/9

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Trực tuyến

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Trực tuyến

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Trực tuyến

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Trực tuyến

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Trực tuyến

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Thống kê kinh doanh, Tin học ứng dụng trong ngân hàng, Kinh doanh chứng khoán, Quản lý tài sản nguồn vốn

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ ba

14/9

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Kế toán ngân hàng, Thẩm định tín dụng, Tiền tệ-Ngân hàng, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Kế toán quản trị, Kế toán tài sản, Kế toán công nợ và vốn chủ sở hữu, Kế toán dịch vụ vận tải

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email Online

Thứ tư

15/9

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Nghiệp vụ mua và vận chuyển hàng hóa, Quản trị cung ứng

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ năm

16/9

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Logistics căn bản, Thư tín thương mại, Thanh toán quốc tế, Thanh toán và tín dụng quốc tế, Vận tải và bảo hiểm hàng hóa XNK

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

 

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ sáu

17/9

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Hướn dẫn du lịch, Quản trị kinh doanh lữ hành, Quan hệ và chăm sóc khách hàng trong DL, Tổ chức sự kiện và hội nghị

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.