Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 37 từ ngày 06/9/2021 đến ngày 11/9/2021


Lịch công tác tuần 37 từ ngày 06/9/2021 đến ngày 11/9/2021


                     BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 37
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 11/9/2021

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

06/9

S

7h00-11h15

Tham dự các lớp học trực tuyến theo thời khóa biểu

Tập thể lãnh đạo, trưởng các khoa và phòng (Đào tạo, KHCN, TTKTĐBCL)

Hiệu trưởng

Các lớp trực tuyến

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: TA ngành Kinh doanh TM, TA ngành Logistics, TA ngành Kinh doanh XNK, TA ngành Quản trị kinh doanh, TA ngành Tài chính-Ngân hàng

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

Thứ ba

07/9

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Giáo dục thể chất, Tin học trong Logistics, Tin học ứng dụng trong KD, Thiết kế đồ họa truyền thông marketing

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

9h00

Chạy thử chương trình Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – SV” (2 tình huống)

Phòng Đào tạo, bộ phận quán lý SV, hỗ trợ kỹ thuật

P. Đào tạo

Trực tuyến/hoặc tại Phòng họp

C

14h00

 

 

 

 

Thứ tư

08/9

S

08h00

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – SV”

đầu khóa 15

Ban GH; tất cả Giảng viên giảng dạy tuần sinh hoạt công dân-SV; bộ phận quán lý SV, hỗ trợ kỹ thuật

P. Đào tạo

Tùy tình huống (trực tuyến/hoặc tại Phòng họp)

09h30

C

14h00

15h30

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Tổ chức công tác KT, Kế toán hoạt động KS-NH, Kế toán hoạt động xây lắp, Kế toán lưu chuyển hàng hóa

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

Thứ năm

09/9

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Kế toán kết quả KD và lập báo cáo KT, Ứng dụng phần mềm trong KT, Kiểm toán căn bản, Kế toán chi phí-giá thành

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

10/9

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, Nghiệp vụ bao bì và kho hàng, Quản trị sản xuất

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Nghiệp vụ hành chính văn phòng, Kỹ năng lãnh đạo, Hành vi tổ chức, Tổng quan về kinh doanh thương mại

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.