Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 36 từ ngày 30/8/2021 đến ngày 04/9/2021


Lịch công tác tuần 36 từ ngày 30/8/2021 đến ngày 04/9/2021


                         BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 36
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 04/9/2021

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

30/8

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Trực tuyến

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên&Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Trực tuyến

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Trực tuyến

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Trực tuyến

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Trực tuyến

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: TACN Kế toán doanh nghiệp, TACN Marketing du lịch, TACN Marketing thương mại

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

S

14h00

14h00    Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Tổ chức và phục vụ buffet sáng tại NH, Điều hành bộ phận ẩm thực, Quản trị tiệc

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

Thứ ba

31/8

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: TACN QT dịch vụ du lịch và lữ hành, TACN QT nhà hàng, TACN QT Khách sạn

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Lịch sử văn minh thế giới, Nghiệp vụ lữ hành, Tổ chức hoạt náo

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

Thứ tư

01/9

S

8h00

Họp BCH Đảng bộ thường kỳ tháng 9/2021

BCH Đảng bộ & khách mời

TV Đảng ủy

Trực tuyến

9h00

Giao ban công tác chính quyền tháng 9/2021

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Trực tuyến

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Quản trị chất lượng dịch vụ, Tổ chức dịch vụ giải trí, Quản trị bộ phận tiền sảnh

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

Thứ năm

02/9

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Nghiệp vụ hải quan, Nghiệp vụ kho bãi, Dịch vụ khách hàng

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

Thứ sáu

03/9

S

8h00

- Tập thể lãnh đạo gặp mặt viên chức toàn trường.

- Quán triệt quy định (tạm thời) tổ chức thực hiện chương trình đào tạo bằng hình thức trực tuyến.

Viên chức toàn trường

Phòng TCHC; Phòng Đào tạo

Trực tuyến

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Tài chính doanh nghiệp, Thị trường tài chính, Ngân hàng trung ương

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

Trực tuyến/góp ý qua email

Ghi chú:
- Các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện kế hoạch tiếp đón Tân SV; Kế hoạch "tuần SH công dân - SV" đầu khóa 15;

- CVHT tổ chức SH lớp (khóa 13,14) theo TB của PĐT; GV có giờ giảng trực tuyến tổ chức kết nối, gặp mặt trước ngày 6/9 để SV chuẩn bị tốt tâm thế khi vào học.
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.