Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 34 từ ngày 16/8/2021 đến ngày 21/8/2021


Lịch công tác tuần 34 từ ngày 16/8/2021 đến ngày 21/8/2021


                       BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 34
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 21/8/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

16/8

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các BG: Marketing căn bản, Lý thuyết marketing DL

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ ba

17/8

S

8h30

Tập thể lãnh đạo gặp mặt CBVC toàn trường (trực tuyến)

Tập thể lãnh đạo & CBVC phòng meet 01

Hiệu trưởng

Họp trực tuyến

9h30

Tập thể lãnh đạo & CBVC phòng meet 02

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các BG: Tài chính học, Tài chính tiền tệ

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email Online

14h00

Đánh giá, rút kinh nghiệm thí điểm giảng dạy trực tuyến và trao đổi, thống nhất nội dung giảng dạy (lý thuyết /thực hành); đánh giá quá trình khi tổ chức dạy trực tuyến.

Ban GH; trưởng phòng TTKT&ĐBCL, KH&CN; trưởng các khoa, bộ môn; phòng ĐT (C.Lệ, T.Tuấn, T.Tiệp), tổ CNTT (A.Hiếu, A.Thi) và các GV tham gia giảng dạy trực tuyến thí điểm.

Phòng Đào tạo

Trực tuyến qua Google meet (TB phòng họp sau)

Thứ tư

18/8

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các BG: Tổng quan du lịch, Nghệ thuật cắm hoa, Văn hóa ẩm thực

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ năm

19/8

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các BG Kinh tế vi mô, Tâm lý KH

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email

Thứ sáu

20/8

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các BG: Cơ sở văn hóa VN, Tâm lý khách du lịch

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

P. KH&CN

Online/Tổng hợp góp ý qua email
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.