Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 33 từ ngày 09/8/2021 đến ngày 14/8/2021


Lịch công tác tuần 33 từ ngày 09/8/2021 đến ngày 14/8/2021


                      BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 33
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 14/8/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

09/8

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Tiếng Anh, Luyện âm, Nghe Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ ba

10/8

S

8h00

Họp xét đền bù kinh phí đào tạo

Theo QĐ thành lập HĐ

Phòng TCHC

Phòng họp

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Quản trị học, Marketing căn bản, Lý thuyết marketing du lịch

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ tư

11/8

S

8h00

Tập huấn công cụ, kỹ thuật tổ chức giảng dạy trực tuyến (trên google meet)

Đại diện BGH, Phòng Đào tạo, toàn thể giảng viên

Phòng Đào tạo

Trực tuyến (sẽ gửi link phòng họp)

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Nguyên lý kế toán, Tài chính học, Tài chính tiền tệ

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ năm

12/8

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Tổng quan du lịch, Nghệ thuật cắm hoa, Văn hóa ẩm thực

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ sáu

13/8

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các bài giảng: Tin học, Pháp luật

Theo Quyết định thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & GV biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ bảy

14/8

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.