Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 32 từ ngày 02/8/2021 đến ngày 07/8/2021


Lịch công tác tuần 32 từ ngày 02/8/2021 đến ngày 07/8/2021


                     BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 32
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 07/8/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

02/8

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Tiếng Anh, Luyện âm, Nghe Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

 

Phòng họp

Thứ ba

03/8

S

7h30

Họp BCH Đảng bộ thường kỳ tháng 8/2021

BCH Đảng bộ & khách mời

TV Đảng ủy

Phòng Hội thảo

9h30

Giao ban công tác chính quyền tháng 8/2021

BGH, Trưởng các đơn vị, tổ chức, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Pháp luật, Tin học

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

 

Phòng họp

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Nguyên lý kế toán, Tài chính tiền tệ, Tài chính học

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

 

Phòng họp

Thứ tư

04/8

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Quản trị học, Marketing căn bản, Lý thuyết marketing du lịch

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

 

Phòng họp

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Kinh tế vi mô, Tâm lý khách hàng

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

 

Phòng họp

Thứ năm

05/8

S

8h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Cơ sở văn hóa VN, Tâm lý khách du lịch

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

 

Phòng họp

C

14h00

Họp rà soát, tu chỉnh các CTMH: Tổng quan du lịch, Nghệ thuật cắm hoa, Văn hóa ẩm thực

Theo đề xuất của P. KH&CN và nhóm GV phụ trách môn học

P. KH&CN

 

Phòng họp

Thứ sáu

06/8

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

07/8

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.