Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 31 từ ngày 26/7/2021 đến ngày 31/7/2021


Lịch công tác tuần 31 từ ngày 26/7/2021 đến ngày 31/7/2021


                    BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 31
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 31/7/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

26/7

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

14h00- 15h30

Thông qua phần I CTĐT: Kế toán DN, TCNH

Thành phần nghiệm thu & tổ rà soát tu chỉnh CTĐT có liên quan

Phòng KHCN

Phòng họp

15h30-17h00

Thông qua phần I CTĐT: Kinh doanh XNK, Logistics

Thứ ba

27/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

28/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

29/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

30/7

S

8h00

Thông qua thẩm định BGC: Quản trị bán lẻ

Theo QĐ thành lập HĐ số 607/QĐ-CĐTM ngày 23/11/2020 & giảng viên biên soạn

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

14h00

Trao đổi về phương án tổ chức giảng dạy trực tuyến

BGH; Trưởng các khoa; TP.KHCN; TP.TT, KT&ĐBCL; Phòng Đào tạo (Cô Lệ, Thầy Tuấn, Thầy Tiệp); Tổ CNTN (Thầy Hiếu, Thầy Thi)

Phòng Đào tạo

Phòng họp

Thứ bảy

31/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.