Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 30 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 24/7/2021


Lịch công tác tuần 30 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 24/7/2021


                         BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 30
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 24/7/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

19/7

S

7h30

Giao ban tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 về công tác bổ nhiệm lại CBQL năm 2021

Tập thể lãnh đạo nhà trường

Phòng TCHC

Phòng Hiệu trưởng

9h30

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

14h00

Họp HĐ tuyển sinh năm 2021 - Phiên thứ 4

Theo QĐ 1168 ngày 17/12/2020

Phòng Đào tạo

Phòng họp

Thứ ba

20/7

S

8h00

Thông qua phần I CTĐT rà soát: QTKD; Kinh doanh TM; Marketing Thương mại; Marketing du lịch

Thành viên HĐ thẩm định & tổ rà soát, tu chỉnh CTĐT có liên quan

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

14h00

Thông qua phần I CTĐT rà soát: Kinh doanh XNK, Logistics

Thành viên HĐ thẩm định & tổ rà soát, tu chỉnh CTĐT có liên quan

Phòng KH&CN

Phòng họp

Thứ tư

21/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

22/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

23/7

S

14h00

Thông qua phần I CTĐT rà soát: Quản trị DVDL & lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Thành viên HĐ thẩm định & tổ rà soát, tu chỉnh CTĐT có liên quan

Phòng KH&CN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

24/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.