Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 07 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021


Lịch công tác tuần 07 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021


                   BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 07
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

22/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

23/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

24/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

25/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

26/02

S

8h00

Thống nhất cách thức SHHT cấp bộ môn (NVTT 4)

Đại diện BGH; Trưởng phòng: Đào tạo, KHCN; Trưởng khoa; Trưởng Bộ môn

Thầy Vũ

Phòng họp

9h00

Thống nhất cách thức rà soát, tu chỉnh CTĐT (NVTT 3)

Ban chỉ đạo theo QĐ 37/QĐ-CĐTM, ngày 20/01/2021; Trưởng khoa, Trưởng bộ môn & chủ biên CTĐT

Trưởng Ban chỉ đạo

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

27/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 28/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.