Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021


Lịch công tác tuần 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021


                      BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 02
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai 11/01

S

7h30

Trao đổi về xây dựng chương trình đào tạo  

Tập thể lãnh đạo, trưởng các khoa và phòng (Đào tạo, KHCN)

Hiệu trưởng

Phòng họp

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

12/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

13/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

14/01

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Triển khai thực hiện đề án Bồi dưỡng công tác thủ quỹ

BGH; Trưởng, phó khoa KTTC, giảng viên giảng dạy đề án; Mời thầy Trường (GĐTTĐNTT)

Hiệu trưởng

Phòng họp

Thứ sáu

15/01

S

8h00

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 & triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng viên toàn Đảng bộ & khách mời

BTV Đảng ủy

Phòng Hội thảo

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

16/01

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 17/01

S

8h00

Đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với SV tháng 01 năm học 2020 - 2021

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể & đại diện SV trong Nhà trường

Phòng Đào tạo

Hội trường

Ghi chú: Lãnh đạo phụ trách thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khẩn trương ban hành các kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện.
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.